Wed, 1-3-2006
English
GIÁ CƯỚC KHUYẾN MÃI

CANADA
USA
SINGAPORE
CHINA
TAIWAN
PHILIPPINES
LAOS AUSTRALIA NEWZILAND MALAYSIA INDONESIA THAILAND CAMPODIA
KOREA
JAPAN
FRANCE
ENGLAND
NORWAY MEXICO
BRAZIA

0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.18$CA
0.30$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.15$CA
0.59$CA
0.02$CA
0.05$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.13$CA
0.12 $CA
Xem chi tiết
Dịch vụ Dial-up của Vietlink với tốc độ 57Kps . Đơn giản , thuận tiện và tiết kiệm

DÀNH CHO CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH

Gói dịch vụ

Giá

Mô tả dịch vụ

Thông dụng

$10.00 / tháng 30 giờ truy cập / tháng , 1 địa chỉ email
Không giới hạn $19.95 / tháng Không giới hạn giờ truy cập , 1 địa chỉ email
Lọc thông tin từ Internet $2.00 / tháng Dịch vụ tuỳ chọn . Cho phép bạn lọc những thông tin khiêu dâm , bạo lực ..
*
Nếu sử dụng gói Thông Dụng và vượt quá 30 giờ truy cập thì mỗi giờ vượt sẽ có giá là 1$
*
Đăng ký thêm một địa chỉ email giá $2.00 / tháng . Thêm $2.00 / tháng cho Personal Webhosting

DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

Gói dịch vụ

Giá Mô tả dịch vụ
Corporate A $10.00 / tháng 30 giờ truy cập mỗi tháng , 1 dịa chỉ email
Corporate B $19.95 / tháng 150 giờ truy cập mỗi tháng , 1 dịa chỉ email
Corporate C $29.95 / tháng 250 giờ truy cập mỗi tháng , 1 dịa chỉ email
* Vượt quá 30 giờ truy cập thì mỗi giờ vượt sẽ có giá là 1$
* Đăng ký thêm một địa chỉ email giá $2.00 / tháng

ADSL HIGH SPEED INTERNET

Copyright © 2006, Vietlink Communication
Terms & Conditions