English
GIÁ CƯỚC KHUYẾN MÃI

CANADA
USA
SINGAPORE
CHINA
TAIWAN
PHILIPPINES
LAOS AUSTRALIA NEWZILAND MALAYSIA INDONESIA THAILAND CAMPODIA
KOREA
JAPAN
FRANCE
ENGLAND
NORWAY MEXICO
BRAZIA

0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.18$CA
0.30$CA
0.03$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.15$CA
0.59$CA
0.02$CA
0.05$CA
0.05$CA
0.03$CA
0.05$CA
0.13$CA
0.12 $CA
Xem chi tiết
PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VIETLINK
( chỉ áp dụng cho Canada và Bắc Mỹ )
Chức danh:
Tên:
Họ:
Ngày sinh:
Email:
Địa chỉ nhà:
Địa chỉ cơ quan:
Số điện thoại nhà:
Cell phone:
Số bằng lái xe:
Số SIN:
Credit Number:
Chọn Dịch Vụ: Long Distance           Phone Cards
PC2Phone                 Web Callback
Broadband Phone     Vietlink Agents
Wholesale A-Z    
 
** Thông tin của quý khách sẽ đuợc bảo mật 100%. Chúng tôi sẽ hồi âm cho quý khách trong thời gian sớm nhất
Hoặc quý khách có thể
»   Gọi điện thoại tới văn phòng của Vietlink 1- 604-676-1478 hoặc 1-866-665-5617
»   Thủ tục đăng ký gồm có họ tên , địa chỉ cư trú , số điện thoại và số Credit Card hoặc số bằng lái xe , số SIN ( Social Insurance Number ).
»   Khách hàng không có Credit Card , bad Credit Card hoặc không phải công dân Canada thì phải có người bảo trợ hoặc đặt cọc.
Copyright © 2006, Vietlink Communication
Terms & Conditions